| |

Sgyrsiau a draddodwyd yn Nhyddewi

Mae’r sgyrsiau a draddodwyd yn y digwyddiad a gynhaliwyd gan y prosiect yn Nhyddewi bellach ar gael ar lein, drwy ddilyn y dolenni isod. Diolch i Jane Cartwright a chydweithwyr ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant am eu cymorth i drefnu’r ddarpariaeth hon.

Jenny Day ‘The Lives of St David’ (gyda rhagymadrodd gan Dafydd Johnston)
Ann Parry Owen ‘Canu i Ddewi Sant gan Gwynfardd Brycheiniog’
Dafydd Johnston yn darllen Iolo Goch’s poem to St David
David Parsons ‘The saints and place-names of Pembrokeshire’
Martin Crampin ‘St David in stained glass’