| |

Seintiau Brycheiniog: Aberhonddu Mai 16

Fel rhan o gynhadledd undydd Brycheiniog a’r Beirdd yn yr Oesoedd Canol yn Aberhonddu, ar ddydd Sadwrn 16 Mai, bydd Eurig Salisbury yn gofyn ‘Sut i gael 42 o seintiau mewn un gerdd? Moliant Huw Cae Llwyd i seintiau Brycheiniog’.