Cymraeg

| |

Arddangosfa yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy

Yn dilyn saib yn y gweithgareddau, ac wedi i ni orfod canslo digwyddiad yn Lincoln ym mis Mawrth oherwydd eira, mae arddangosfa’r ‘Seintiau yng Nghymru’ bellach yn ôl, ac i’w gweld yn eglwys gadeiriol Llanelwy. Cynhelir yr arddangosfa rhwng 30 Gorffennaf a 4 Medi, pan fydd aelodau o’r tîm yn ymweld â’r eglwys gadeiriol i…

| | |

Cynhadledd Chwedlau’r Seintiau

Daeth aelodau a chyn-aelodau o baneli ymgynghorol prosiect ‘Cwlt y Seintiau’ a phrosiect ‘Vitae Sanctorum Cambriae’ ynghyd yn Aberystwyth ar gyfer cynhadledd ‘Chwedlau’r Seintiau’, a gynhaliwyd yn y Llyfrgell Genedlaethol ar 3 Mehefin 2017 Bu’r siaradwyr yn trafod bucheddau Lladin a Chymraeg Dewi Sant; bucheddau Cymraeg Martin a Chollen; barddoniaeth Gymraeg o’r ddeuddegfed ganrif sy’n…

| |

Chwedlau’r Seintiau yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae prosiect ymchwil ‘Cwlt y Seintiau yng Nghymru’ yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru yn Aberystwyth wedi bod wrthi’n golygu ac yn cyfieithu bucheddau canoloesol seintiau Cymru, barddoniaeth sydd wedi ei chyfeirio atynt, ac achau’r seintiau. Wrth i’r prosiect dynnu tua’r terfyn, cynhelir arddangosfa yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, rhwng 18 Chwefror a…

| |

Vitae Sanctorum Cambriae: Bucheddau Lladin Seintiau Cymru

Daw’r nawdd ar gyfer prosiect ‘Cwlt y Seintiau yng Nghymru’ i ben ym mis Mawrth 2017, ac rydym wrthi’n cwblhau’r gwaith ar y golygiad ar lein a’r arddangosfa a gynhelir yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Er hyn, mae’n hyfrydwch gennym adrodd y bydd gwaith newydd ar fucheddau seintiau yng Nghymru yn mynd rhagddo gan inni sicrhau…

|

Santes Gwenfrewy yn Eglwys Gadeiriol Amwythig

Daethpwyd â chreiriau Gwenfrewy o Wytherin i abaty Amwythig yn 1138. Dewiswyd y santes yn gyd-nawddsant ar gyfer esgobaeth Gatholig Amwythig, a ffurfiwyd yn 1851 ac a oedd yn ymestyn yn wreiddiol o Orllewin Canolbarth Lloegr ar draws Cymru yr holl ffordd i Fôn, cyn ffurfio esgobaeth Mynyw yn 1895. Agorwyd eglwys gadeiriol Amwythig yn…

|

Sgyrsiau diweddar yn Leeds a Marburg

Bu aelodau o’r tîm yn rhannu gwaith newydd yn deillio o’r prosiect dros yr haf. Trefnodd Jane Cartwright sesiwn ar seintiau Cymru ar gyfer Cynhadledd Ryngwladol Astudiaethau Canoloesol yn Leeds, a thraddododd hi a’i chyd-weithwyr, Martin Crampin a Jenny Day, bapurau yno. Gwahoddwyd Jane i Brifysgol Marburg yn yr Almaen hefyd i annerch cynulleidfa o…

| |

Sgyrsiau a draddodwyd yn Nhyddewi

Mae’r sgyrsiau a draddodwyd yn y digwyddiad a gynhaliwyd gan y prosiect yn Nhyddewi bellach ar gael ar lein, drwy ddilyn y dolenni isod. Diolch i Jane Cartwright a chydweithwyr ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant am eu cymorth i drefnu’r ddarpariaeth hon. Jenny Day ‘The Lives of St David’ (gyda rhagymadrodd gan Dafydd Johnston)Ann…