Cymraeg

| |

Eglwys Gadeiriol Bangor

Wedi cael prynhawn gwych o sgyrsiau yn Eglwys Gadeiriol Bangor. Braf cael croesawu’r Athro Barry yn ôl o Ddulyn. Cawsom groeso cynnes gan archddiacon Bangor, Paul Davies: diolch yn fawr iddo ef a’i gydweithwyr. Yn dilyn sgyrsiau yng Nghanolfan yr Esgobaeth, aethom ymlaen i’r Esglwys Gadeiriol a thywysodd Martin Crampin ni o gwmpas y seintiau mewn…

| |

Bangor Cathedral

Had a great afternoon of talks at Bangor Cathedral. Good to welcome Professor Barry back from Dublin. A warm welcome from the Archdeacon of Bangor Paul Davies: many thanks to him and his colleagues. After talks in the Diocesan Centre we moved to the Cathedral and Martin Crampin guided us round the saints in stained glass…

| |

Digwyddiadau agored ym Mangor (12 Medi) a Llanilltud Fawr (7 Tach)

Seintiau Canoloesol Yng Ngwynedd Dydd Sadwrn 12 Medi 2015, 2.00–5.00Canolfan yr Esgobaeth, Clôs y Gadeirlan, Bangor Sgyrsiau Bangor PDF Seintiau Canoloesol Ym Morgannwg Dydd Sadwrn 7 Tachwedd 2015, 2.00–5.00Eglwys Sant Illtud, Llanilltud Fawr Sgyrsiau Llanilltud Fawr PDF

| |

Cynhadledd: Caerfyrddin, 16-19 Medi

Cwlt y Seintiau yng Nghymru: Ffynonellau a Chyd-destunau 16–19 Medi 2014 Canolfan Halliwell, Caerfyrddin Cynhelir y gynhadledd hon fel rhan o’r prosiect ‘Cwlt y Seintiau yng Nghymru: Ffynonellau Cymraeg Canoloesol a’u Trosglwyddiad’, a ariennir gan yr AHRC. Prif nod y prosiect yw creu golygiad electronig o’r farddoniaeth a gyfeiriwyd at y seintiau, bucheddau rhyddiaith y…