Y Golygiad

Asaph
Vita Sancti Asaph, gol. David Callander (15.2.21; cyfieithiad Cymraeg gan Jenny Day)

Beuno
Moliant i Feuno (Anon.), gol. Eurig Salisbury (29.12.20)

Cadfan
Llywelyn Fardd: Canu i Gadfan, gol. Ann Parry Owen (20.10.18)

Clydog
Vita Sancti Clitauci (Liber Landavensis/Vespasian A. xiv), gol. Ben Guy (12.9.19; cyfieithiad Cymraeg gan Rebecca Thomas)

Deiniol
Syr Dafydd Trefor: Moliant i Ddeiniol, gol. Eurig Salisbury (29.12.20)

Dewi
Gerallt Gymro: Vita Sancti Dauid, gol. Paul Russell (1.3.23)
Gwynfardd Brycheiniog: Canu i Ddewi, gol. Ann Parry Owen (20.11.20)
Iolo Goch: Mawl i Ddewi Sant, gol. Dafydd Johnston (12.11.18)
Lewys Glyn Cothi: Awdl-gywydd i Ddewi Sant, gol. Dafydd Johnston (12.11.18)
Rhisiart Rhys: Moliant i Ddewi, gol. Eurig Salisbury (29.12.20)

Dyfrig
Vita Sancti Dubricii (Liber Landavensis/Vespasian A. xiv), gol. Ben Guy (2.3.20; cyfieithiad Cymraeg gan Rebecca Thomas)

Euddogwy
Vita Sancti Oudocei (Liber Landavensis), gol. Ben Guy (25.4.22)

Gildas
Caradog o Lancarfan: Vita Sancti Gildae, gol. Paul Russell (2.5.23)

Gwenfrewy
Vita Sancte Wenefrede (Di-enw; Claudius), gol. David Callander (25.1.23)
Vita Sancte Wenefrede (Robert o Amwythig; Laud), gol. David Callander (10.2.23)
Vita Sancte Wenefrede (Robert o Amwythig; Trinity), gol. David Callander (22.2.23)
Vita Sancte Wenefrede (Fersiwn cyfansawdd; Lansdowne), gol. David Callander (1.3.23)

Martin
Buchedd Martin, gol. Jenny Day (23.12.20)

Mwrog
Gruffudd Nannau: Moliant i Fwrog, gol. Eurig Salisbury (31.12.20)

Peter
Lewys Daron: Moliant i Bedr o Rosyr, gol. Eurig Salisbury (29.12.20)

Teilo
Vita Sancti Teliaui (Liber Landavensis), gol. Ben Guy (22.4.22)
Vita Sancti Teliaui (Vespasian A. xiv), gol. Ben Guy (22.4.22)

Tydecho
Dafydd Llwyd of Mathafarn: Moliant i Dydecho, gol. Eurig Salisbury (3.3.21)

Tysilio
Cynddelw Brydydd Mawr: Canu Tysilio, gol. Ann Parry Owen (24.9.19)

Seintiau Brycheiniog
Huw Cae Llwyd: Moliant i seintiau Brycheiniog, gol. Eurig Salisbury (21.2.20)

Seintiau Morgannwg
Rhisiart ap Rhys: Moliant i seintiau Morgannwg, gol. Eurig Salisbury (29.12.20)

Y Seintiau
Huw Cae Llwyd: Moliant i’r seintiau, gol. Eurig Salisbury (29.12.20)

Cyhoeddiadau print perthnasol:

Jane Cartwright, Mary Magdalene & Her Sister Martha: an edition and translation of the medieval Welsh lives (Washington D.C.: Catholic University of America, 2013).

Barry J. Lewis, Medieval Welsh Poems to Saints and Shrines (Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies, 2015).

Jane Cartwright, The Cult of St Ursula and the 11,000 Virgins (Cardiff: University of Wales Press, 2016).

Patrick Sims-Williams, Buchedd Beuno: The Middle Welsh Life of St Beuno (Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies, 2018).