Y Tîm

Caiff y gwaith ar destunau Cymraeg a Lladin sy’n ymwneud â’r seintiau ei ariannu gan ddau grant ymchwil gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC).

Roedd prosiect ‘Cwlt y Seintiau yng Nghymru’ (2013–17) wedi ei leoli yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru yn Aberystwyth, ac yn cael ei gynnal mewn cydweithrediad â Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Coleg y Brenin Llundain a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Lleolir prosiect ‘Vitae Sanctorum Cambriae: Bucheddau Lladin Seintiau Cymru’ (2017–19) ym Mhrifysgol Caer-grawnt gyda Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn bartneriaid yn y gwaith.

DP-150

David Parsons
Arweinydd y Prosiect, Cwlt y Seintiau yng Nghymru
Cyd-archwilydd, Vitae Sanctorum Cambriae: Bucheddau Lladin Seintiau Cymru
Arweinydd y Prosiect, Delweddu Seintiau Cymru

Paul Russell

Paul Russell
Arweinydd y Prosiect, Vitae Sanctorum Cambriae: Bucheddau Lladin Seintiau Cymru

Rosalind Love

Rosalind Love
Cyd-archwilydd, Vitae Sanctorum Cambriae: Bucheddau Lladin Seintiau Cymru

JC-150

Jane Cartwright
Cyd-archwilydd, Cwlt y Seintiau yng Nghymru

APO-150

Ann Parry Owen
Cyd-archwilydd, Cwlt y Seintiau yng Nghymru (2014–17)

Barry Lewis

Barry Lewis
Cyd-archwilydd, Cwlt y Seintiau yng Nghymru (2013–14)

David Callander
Cymrawd Ymchwil, Vitae Sanctorum Cambriae: Bucheddau Lladin Seintiau Cymru (2017–19)

MC-150

Martin Crampin
Cymrawd Ymchwil, Cwlt y Seintiau yng Nghymru (2014–17)
Cymrawd Ymchwil, Vitae Sanctorum Cambriae: Bucheddau Lladin Seintiau Cymru
Cyd-archwilydd, Delweddu Seintiau Cymru

Jenny Day
Cymrawd Ymchwil, Cwlt y Seintiau yng Nghymru (2016–17)

AME-150

Alaw Mai Edwards
Cymrawd Ymchwil, Cwlt y Seintiau yng Nghymru

Ben Guy

Ben Guy
Cymrawd Ymchwil, Vitae Sanctorum Cambriae: Bucheddau Lladin Seintiau Cymru (2017)

Angela Kinney
Cymrawd Ymchwil, Vitae Sanctorum Cambriae: Bucheddau Lladin Seintiau Cymru

Francesco Marzella
Cymrawd Ymchwil, Vitae Sanctorum Cambriae: Bucheddau Lladin Seintiau Cymru (2018–19)

ES-150

Eurig Salisbury
Cymrawd Ymchwil, Cwlt y Seintiau yng Nghymru (2013–15)