Digwyddiadau

| |

Digwyddiadau agored ym Mangor (12 Medi) a Llanilltud Fawr (7 Tach)

Seintiau Canoloesol Yng Ngwynedd Dydd Sadwrn 12 Medi 2015, 2.00–5.00Canolfan yr Esgobaeth, Clôs y Gadeirlan, Bangor Sgyrsiau Bangor PDF Seintiau Canoloesol Ym Morgannwg Dydd Sadwrn 7 Tachwedd 2015, 2.00–5.00Eglwys Sant Illtud, Llanilltud Fawr Sgyrsiau Llanilltud Fawr PDF

| |

Cynhadledd: Caerfyrddin, 16-19 Medi

Cwlt y Seintiau yng Nghymru: Ffynonellau a Chyd-destunau 16–19 Medi 2014 Canolfan Halliwell, Caerfyrddin Cynhelir y gynhadledd hon fel rhan o’r prosiect ‘Cwlt y Seintiau yng Nghymru: Ffynonellau Cymraeg Canoloesol a’u Trosglwyddiad’, a ariennir gan yr AHRC. Prif nod y prosiect yw creu golygiad electronig o’r farddoniaeth a gyfeiriwyd at y seintiau, bucheddau rhyddiaith y…