Author: Martin Crampin

| |

Delweddu Seintiau Cymru

Rydym yn falch iawn o gael cyflwyno prosiect blwyddyn newydd a fydd yn dwyn gwaith prosiectau ‘Cwlt y Seintiau yng Nghymru’ a ‘Vitae Sanctorum Cambriae’ i sylw cynulleidfa ehangach. Bydd prosiect ‘Delweddu Seintiau Cymru’ yn gyfrifol am greu rhyngwyneb digidol newydd gyda’r nod o drawsnewid ymgysylltiad y cyhoedd â’r gwaith ymchwil ar seintiau Cymru. Roedd…

| |

Visualizing the Saints of Wales

We are delighted to announce a new year-long project bringing the work of the ‘Cult of Saints in Wales’ and the ‘Vitae Sanctorum Cambriae’ projects to a wider audience. The ‘Visualizing the Saints of Wales’ project will create a new digital interface with the ambition of transforming public engagement with research into the saints of…