Author: admin

| |

Darganfod ysgrifydd llawysgrif Yale

Daeth llawysgrif Yale, Llyfrgell Beinecke Osborn fb229 i’r amlwg yn 2018 gyda’i hystod gyfoethog o destunau, gan gynnwys fersiwn unigryw o fuchedd Ladin Cybi. Bellach, mae Gruffudd Antur, sy’n cydweithio â Daniel Huws ar ei Repertory of Welsh Manuscripts and Scribes, wedi darganfod mai Robert Davies II o Wysanau (m. 1633) oedd yn gyfrifol am…

| | |

Summer Conferences 2019

Past and present members of the project team were busy presenting papers at several international conferences this summer. The project organised three full sessions at Leeds International Medieval Congress on 1 July 2019, amounting to nine papers in all, by past and present members of the project team: I: Welsh Saints in Wales Barry James…

| |

Darganfyddiad: Buchedd Cybi

Mae prosiect Vitae Sanctorum Cambriae yn falch iawn o gyhoeddi darganfyddiad fersiwn newydd o Fuchedd Gybi sy’n dyddio o’r oesoedd canol. Daeth David Callander (cymrawd ymchwil gyda VSC yn 2017–8) o hyd i’r Fuchedd tra’n ymchwilio i’r ysgolhaig a’r Iesuwr Gwilym Farrar. Ceir yr unig gopi o’r Fuchedd yn Yale, Llyfrgell Beinecke, Osborn fb 229….

| |

New Life of St Cybi Discovered

The Vitae Sanctorum Cambriae project is very excited to announce the discovery of a new medieval Life of St Cybi. David Callander (research associate on VSC 2017–8) came across the Life while researching the Jesuit scholar William Farrar. The Life survives only in Yale, Beinecke Library, Osborn fb229, a manuscript previously unknown to Welsh scholarship,…

| | |

Abaty Caerloyw a Bucheddau’r Seintiau Cymreig

Cynhaliodd tîm y prosiect brynhawn o sgyrsiau yng nghabidyldy cadeirlan Caerloyw ar 3 Tachwedd 2018. Mae arwyddocâd Caerloyw yn gydnabyddedig fel canolbwynt i gasgliad o draddodiadau sy’n ymwneud â’r seintiau yng Nghymru, ac mae’r ffaith fod bucheddau Cadog, Gwynllyw, Padarn ac eraill wedi eu cynnwys yn nghasgliad Cotton Vespasian o fucheddau Lladin yn adlewyrchu patrwm…

| | |

Gloucester Abbey and the Lives of the Welsh Saints

The project arranged an afternoon of talks in the Chapter House at Gloucester Cathedral on 3 November 2018. The importance of Gloucester as the focus of the collection of traditions relating to saints in Wales has long been recognised, and the inclusion of the Lives of Cadog, Gwynllyw, Padarn and others in the Cotton Vespasian…