| |

Delweddu Seintiau Cymru

Rydym yn falch iawn o gael cyflwyno prosiect blwyddyn newydd a fydd yn dwyn gwaith prosiectau ‘Cwlt y Seintiau yng Nghymru’ a ‘Vitae Sanctorum Cambriae’ i sylw cynulleidfa ehangach. Bydd prosiect ‘Delweddu Seintiau Cymru’ yn gyfrifol am greu rhyngwyneb digidol newydd gyda’r nod o drawsnewid ymgysylltiad y cyhoedd â’r gwaith ymchwil ar seintiau Cymru. Roedd…

| |

Visualizing the Saints of Wales

We are delighted to announce a new year-long project bringing the work of the ‘Cult of Saints in Wales’ and the ‘Vitae Sanctorum Cambriae’ projects to a wider audience. The ‘Visualizing the Saints of Wales’ project will create a new digital interface with the ambition of transforming public engagement with research into the saints of…

| |

Darganfod ysgrifydd llawysgrif Yale

Daeth llawysgrif Yale, Llyfrgell Beinecke Osborn fb229 i’r amlwg yn 2018 gyda’i hystod gyfoethog o destunau, gan gynnwys fersiwn unigryw o fuchedd Ladin Cybi. Bellach, mae Gruffudd Antur, sy’n cydweithio â Daniel Huws ar ei Repertory of Welsh Manuscripts and Scribes, wedi darganfod mai Robert Davies II o Wysanau (m. 1633) oedd yn gyfrifol am…

| |

Revealed: the Yale manuscript scribe

The Yale manuscript, Beinecke Library Osborn fb229 came to prominence in 2018 with its rich range of texts, including a unique version of the Latin Life of Cybi. Gruffudd Antur, who works with Daniel Huws on his Repertory of Welsh Manuscripts and Scribes, has now discovered that the scribe responsible for copying the volume was…

| |

Darganfyddiad: Buchedd Cybi

Mae prosiect Vitae Sanctorum Cambriae yn falch iawn o gyhoeddi darganfyddiad fersiwn newydd o Fuchedd Gybi sy’n dyddio o’r oesoedd canol. Daeth David Callander (cymrawd ymchwil gyda VSC yn 2017–8) o hyd i’r Fuchedd tra’n ymchwilio i’r ysgolhaig a’r Iesuwr Gwilym Farrar. Ceir yr unig gopi o’r Fuchedd yn Yale, Llyfrgell Beinecke, Osborn fb 229….

| |

New Life of St Cybi Discovered

The Vitae Sanctorum Cambriae project is very excited to announce the discovery of a new medieval Life of St Cybi. David Callander (research associate on VSC 2017–8) came across the Life while researching the Jesuit scholar William Farrar. The Life survives only in Yale, Beinecke Library, Osborn fb229, a manuscript previously unknown to Welsh scholarship,…